جاروبرقی سنکور مدل SVC 8VT tizioTSCO TVR 568 Virtual Reality Headset


جاروبرقی سنکور مدل SVC8VL tizio یکی از جاروبرقی های شرکت سنکور بوده و 700 وات قدرت موتور داشته به همراه 7 متر طول سیم و 9.5 متر شعاع عملکرد میباشد. این جارو با قیمت و اندازه عالی ، برای خانه های کوچک و یا استفاده های کم مناسب می باشد.