اتو سنکور مدل SSI 0710VT
اتو سنکور مدل SSI 0710VT

اتو سنکور مدل SSI 0710VT


اتو بخار مخزن دار سنکور مدل SSI 0710VT  با رنگ جذاب بنفش نسبت به اتو بخار معمولی، بخار آب که از کلیدی ترین مشخصه های کاری آن در اتوکشی لباس ها است، در واقع اتوهای بخار معمولی بخار آب کمترین نقش را در کار اتوکشی داشت بیشتر عملکرد روی وزن اتو بود ولی بلعکس اتو بخار مخزن دار مورد اصلی و قابلی اصل آن بخار آّب بوده که اتو کردن لباس را به بهترین شکل امکان پذیر میسازد.فن آوری ضد چکه نیز در آن گنجانده شده و دیگر بر اثر تغییرات دما آب بر روی پارچه چکه نخواهد کرد.در حین استفاده نیز میتوانید مخزن را دوباره پر آب کنید. و به یک سنسور خودکار نشانگر برای اطلاع کاربر از زمان تعویض فیلتر مخزن آب نیز مجهز شده است.