Placeholder

هود ویرپول مدل AKR 951\1 IX


هود ویرپول مدلAKR 951\1 IX در آشپزخانه کاربردهای زیادی دارد،مهم ترین کاربرد آن خارج کردن دود و بخاری است که هنگام آشپزی ایجاد میشود.