جارو شارژی هیتاچی مدلPV-XE90
جارو شارژی هیتاچی مدلPV-XE90

جارو شارژی هیتاچی مدلPV-XE90


جارو شارژی هیتاچی مدلpv-xe90 یک جارو شارژی قدرتمند و پرکاربرد است،این جارو به دو صورت طراحی شده است که میتوان از آن به صورت دستی وکوچک یا در حالت دسته ی بلند برای جارو کردن استفاده کرد.