ماشین ظرفشویی ویرپول مدل WFC 3C 26 FX
ماشین ظرفشویی ویرپول مدل WFC 3C 26 FX
ماشین ظرفشویی ویرپول مدل WFC 3C 26 FX
ماشین ظرفشویی ویرپول مدل WFC 3C 26 FX
ماشین ظرفشویی ویرپول مدل WFC 3C 26 FX
ماشین ظرفشویی ویرپول مدل WFC 3C 26 FX
ماشین ظرفشویی ویرپول مدل WFC 3C 26 FX
ماشین ظرفشویی ویرپول مدل WFC 3C 26 FX
ماشین ظرفشویی ویرپول مدل WFC 3C 26 FX
ماشین ظرفشویی ویرپول مدل WFC 3C 26 FX
ماشین ظرفشویی ویرپول مدل WFC 3C 26 FX
ماشین ظرفشویی ویرپول مدل WFC 3C 26 FX

ماشین ظرفشویی ویرپول مدل WFC 3C 26 FX


ظرفشویی ویرپول مدل WFC 3C 26 F با فضای مناسب در امر شستشوی ظرفها در گنجایش و برد ظروف 14نفری برای خانواده های پر جمعیت بسیار مناسب میباشد.و با دارا بودن ++A در جدول مصرف انرژی نهایت بهینگی را در مصرف برق اعمال میکند همچنین با داشتن بدنەای شیک و جذاب فوق العادە بە چشم می آید.