جارو برقی بوش مدل BGL 32500
جارو برقی بوش مدل BGL 32500
جارو برقی بوش مدل BGL 32500
جارو برقی بوش مدل BGL 32500
جارو برقی بوش مدل BGL 32500
جارو برقی بوش مدل BGL 32500

جارو برقی بوش مدل BGL 32500


جارو برقی بوش مدل BGL 32500 باتوان 2500 وات میتواند کوچکترین زباله ها را از روی سطح های مختلف جمع کند.گنجایش مخزن این جارو برقی 4 لیتر میباشد زمانی مخزن در حال پر شدن باشد دستگاه از طریق نشانگر مخصوص روی بدنه هشدار میدهد.طول سیم برق این مدل 8 متر و شعاع عملکرد 10 متر است.