ترازو آشپزخانه کاسه ای سنکور مدل SKS4004YL


ترازو آشپزخانه سنکور  مدل  SKS4004YL  که ترازویی کاسه ای است یکی از ایده ال ترین ترازو ها برای آشپزخانه شماست. این ترازو دارای 4 سنسور برای دقت بیشتر در اندازه گیری دارد و همچنین عملکرد صفر برای کاسه را در ترازو میتوان مشاهده کرد. حداکثر وزنی که می شود با این ترازو محاسبه کرد 5 کیلوگرم است.