کولرگازی داکت

15 کالا

 • کولر گازی داکت زانتی مدل ZMDA-18CO3RANA

  تماس بگیرید
  کولر گازی داکت زانتی مدل ZMDA-18CO3RANA بسیار قدرتمند و کارآمد بوده و مخصوص فضا های بزرگ می باشد. این کولر گازی به دلیل نداشتن توان گرمایی مناسب مناطق گرمسیر می باشد که تنها به عنوان کولر از آن استفاده شود.
  نمایش سریع محصول
 • کولر گازی داکت زانتی مدل ZMDA-18HD1RANA

  تماس بگیرید
  کولر گازی داکت زانتی مدل ZMDA-18HD1RANA بسیار قدرتمند و کارآمد بوده و مخصوص فضا های بزرگ می باشد. همچنین میزان صدای تولید شده این دستگاه بسیار کم است و مناسب اتاق خواب کودکان میباشد.
  نمایش سریع محصول
 • کولر گازی داکت زانتی مدل ZMDA-18HO1RANA

  تماس بگیرید
  کولر گازی داکت زانتی مدل ZMDA-18HO1RANA بسیار قدرتمند و کارآمد بوده و مخصوص فضا های بزرگ می باشد. همچنین میزان صدای تولید شده این دستگاه بسیار کم است و مناسب اتاق خواب کودکان میباشد.
  نمایش سریع محصول
 • کولر گازی داکت زانتی مدل ZMDA-24CO3RANA

  تماس بگیرید
  کولر گازی داکت زانتی مدل ZMDA-24CO3RANA بسیار قدرتمند و کارآمد بوده و مخصوص فضا های بزرگ می باشد. این کولر گازی به دلیل نداشتن توان گرمایی مناسب مناطق گرمسیر می باشد که تنها به عنوان کولر از آن استفاده شود.
  نمایش سریع محصول
 • کولر گازی داکت زانتی مدل ZMDA-24HD1RANA

  تماس بگیرید
  کولر گازی داکت زانتی مدل ZMDA-24HD1RANA بسیار قدرتمند و کارآمد بوده و مخصوص فضا های بزرگ می باشد. همچنین میزان صدای تولید شده این دستگاه بسیار کم است و مناسب اتاق خواب کودکان میباشد.
  نمایش سریع محصول
 • کولر گازی داکت زانتی مدل ZMDA-24HO1RANA

  تماس بگیرید
  کولر گازی داکت زانتی مدل ZMDA-24HO1RANA بسیار قدرتمند و کارآمد بوده و مخصوص فضا های بزرگ می باشد. همچنین میزان صدای تولید شده این دستگاه بسیار کم است و مناسب اتاق خواب کودکان می باشد.
  نمایش سریع محصول
 • کولر گازی داکت زانتی مدل ZMDA-36CO3RANB

  تماس بگیرید
  کولر گازی داکت زانتی مدل ZMDA-36CO3RANB بسیار قدرتمند و کارآمد بوده و مخصوص فضا های بزرگ می باشد. این کولر گازی به دلیل نداشتن توان گرمایی مناسب مناطق گرمسیر می باشد که تنها به عنوان کولر از آن استفاده شود.
  نمایش سریع محصول
 • کولر گازی داکت زانتی مدل ZMDA-36HD1RANB

  تماس بگیرید
  کولر گازی داکت زانتی مدل ZMDA-36HD1RANB بسیار قدرتمند و کارآمد بوده و مخصوص فضا های بزرگ می باشد. همچنین میزان صدای تولید شده این دستگاه بسیار کم است و مناسب اتاق خواب کودکان میباشد.
  نمایش سریع محصول
 • کولر گازی داکت زانتی مدل ZMDA-36HO1SANA

  تماس بگیرید
  کولر گازی داکت زانتی مدل ZMDA-36HO1SANA بسیار قدرتمند و کارآمد بوده و مخصوص فضا های بزرگ می باشد. همچنین میزان صدای تولید شده این دستگاه بسیار کم است و مناسب اتاق خواب کودکان می باشد.
  نمایش سریع محصول
 • کولر گازی داکت زانتی مدل ZMDA-42HD1RANB

  تماس بگیرید
  کولر گازی داکت زانتی مدل ZMDA-42HD1RANB بسیار قدرتمند و کارآمد بوده و مخصوص فضا های بزرگ می باشد. همچنین میزان صدای تولید شده این دستگاه بسیار کم است و مناسب اتاق خواب کودکان میباشد.
  نمایش سریع محصول
 • کولر گازی داکت زانتی مدل ZMDA-48CO3SANA

  تماس بگیرید
  کولر گازی داکت زانتی مدل ZMDA-48CO3SANA بسیار قدرتمند و کارآمد بوده و مخصوص فضا های بزرگ می باشد. این کولر گازی به دلیل نداشتن توان گرمایی مناسب مناطق گرمسیر میباشد که تنها به عنوان کولر از آن استفاده شود.
  نمایش سریع محصول
 • کولر گازی داکت زانتی مدل ZMDA-48HO1SANA

  تماس بگیرید
  کولر گازی داکت زانتی مدل ZMDA-48HO1SANA بسیار قدرتمند و کارآمد بوده و مخصوص فضا های بزرگ می باشد. همچنین میزان صدای تولید شده این دستگاه بسیار کم است و مناسب اتاق خواب کودکان می باشد.
  نمایش سریع محصول
پیگیری سفارش
لیست مقایسه